Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/content/20/8583820/html/exam/utility/utility.php on line 72

Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/content/20/8583820/html/exam/utility/utility.php on line 72

Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/content/20/8583820/html/exam/utility/utility.php on line 72
【題號271到題號280亂數取10題測驗】-常用單字填充題(提示頭尾各1個字母)@彰化一整天測驗中心
考卷名稱:【題號271到題號280亂數取10題測驗】-常用單字填充題(提示頭尾各1個字母)
字體大小:A  A  A 
  考試題目
(1)1.[形容詞] 不同的      (271)
(1) different   KK[ˋdɪfərənt]   DJ[ˋdifərənt]
(1)2.[形容詞] 困難的      (272)
(1) difficult   KK[ˋdɪfə͵kəlt]   DJ[ˋdifikəlt]
(1)3.[動詞] 挖掘      (273)
(1) dig   KK[dɪg]   DJ[dig]
(1)4.[名詞] 飯廳      (274)
(1) dining room
(1)5.[名詞] 晚餐      (275)
(1) dinner   KK[ˋdɪnɚ]   DJ[ˋdinə]
(1)6.[形容詞] 骯髒的      (276)
(1) dirty   KK[ˋdɝtɪ]   DJ[ˋdə:ti]
(1)7.[名詞] 盤子;一盤菜      (277)
(1) dish   KK[dɪʃ]   DJ[diʃ]
(1)8.[動詞] 做; [助動詞] 構成否定句,疑問句,或強調句      (278)
(1) do   KK[du]   DJ[du:]
(1)9.[名詞] 醫生      (279)
(1) doctor   KK[ˋdɑktɚ]   DJ[ˋdɔktə]
(1)10.[名詞] 躲避球遊戲      (280)
(1) dodge ball
 
考卷名稱:【題號271到題號280亂數取10題測驗】-常用單字填充題(提示頭尾各1個字母)
字體大小:A  A  A